Cập nhật tiến độ thi công Evergreen Tràng Duệ - Tháng 7/2024

Khởi công từ 28/5/2023, Nhà ở xã hội Evergreen Tràng Duệ  được chủ đầu tư triển khai xây dựng với tiến độ ấn tượng trên thị trường, đến nay đã hoàn thành mặt bằng tầng 11 và đang triển khai thi công tầng 12 toà CT1, đang xây đến tầng 2 tòa CT6 và đang xây tầng 1 tòa CT5 vượt tiến độ 5 tháng so với kế hoạch để ra trước đó.
Tiến độ tòa CT1 vượt 5 tháng so với kế hoạch trước đó.
Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chủ đầu tư, cùng với tinh thần làm việc không kể ngày đêm của nhà thầu Licogi 13, tính đến thời điểm hiện tại, toà CT1 của dự án đã thi công tới sàn tầng 11, với tiến độ hiện tại dự kiến trước tết âm lịch 2024 toà nhà có thể cất nóc. Tòa CT6 cũng được ghi nhận với tiến độ nhanh chóng, hiện tại đã thi công kết cấu đến tầng 2, dự kiến cất nóc tòa CT6 sẽ vào tháng 6/2024.Tòa CT5 đang xây nối tiếp đã đóng nắp hầm và xây dựng kết cấu sàn tầng 1.