Xin chuyển 26.600 ha đất lúa sang làm dự án, công trình

Theo báo cáo cuối năm 2013 của Tổng cục Quản lý đất đai (Bộ TN&MT), tính đến hết tháng 11.

Các địa phương đã xin chuyển mục đích sử dụng trên 58.000 ha đất để thực hiện dự án, công trình; trong đó có trên 26.600 ha đất trồng lúa, trên 6.000 ha đất rừng phòng hộ và rừng đặc dụng. Cũng theo báo cáo, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép các địa phương chuyển mục đích trên 5.800 ha đất trồng lúa, 2.100 ha đất rừng phòng hộ và rừng đặc dụng.

Theo Tổng cục Quản lý đất đai, trong năm 2014, Tổng cục sẽ kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tình hình quản lý, sử dụng đất tại các dự án. Cùng với đó, kiểm tra việc giao đất, cho thuê đất, xây dựng các dự án, công trình có liên quan đến thu hồi đất ở, đất sản xuất nông, lâm nghiệp trong thời gian 2005-2012 để báo cáo Thủ tướng.

(Theo PLTP)